zastosowania Systemu Vistulian

Gry są obecne w kulturze praktycznie od początków istnienia znanych nam cywilizacji. Zawsze były ważną część życia społeczeństw i od stuleci stanowiły nie tylko rozrywkę, jedną z form spędzania wolnego czasu, ale miały często swoje znaczenie polityczne, religijne lub obrzędowe. Konieczność istnienia w grach ścisłego zbioru zasad, które kodyfikują związane z nią czynności, odróżnia je od innych rozrywek i niejako wymusza działanie zespołowe oraz poszukiwanie konsensusu. Gry to także współzawodnictwo według ściśle określonych reguł, które odpowiednio wykorzystywane stają się swoistym wentylem bezpieczeństwa dla nagromadzonych społecznych emocji. Z uwagi na znaczące społeczne znaczenie gier, a także powszechność ich występowania w praktycznie wszystkich istniejących na świecie kulturach, nie sposób nie docenić ich aspektu komercyjnego. Odpowiednio zastosowane, mogą być ważnym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną firmy. Unikalne doświadczenia, które są tak chętnie poszukiwane przez klientów, mogą zostać zapewnione poprzez zastosowanie gier reklamowych (advergames) oraz informacyjnych. Gry informacyjne poinformują o istnieniu marki lub instytucji, pomogą w kreacji jej korzystnego wizerunku, umożliwią odbiorcom dłuższe obcowanie z nią poprzez Internet lub inne platformy (takie jak telefony komórkowe, nośniki danych), ale także poprzez zupełnie realnie istniejące przedmioty takie jak  plansza i karty do gry. Gry tego typu umożliwiają również zbudowanie bazy danych potencjalnych klientów oraz mogą stanowić istotny element wydarzeń organizowanych przez przedsiębiorstwa. Z pomocą gier można zgromadzić fanów w serwisach społecznościowych, zebrać e-maile graczy, edukować, a przed wszystkim integrować członków grupy lub branży. Gry wykorzystują wiele mechanizmów istotnych w procesach biznesowych np. polecanie gry (i produktów) – rekomendacje za pośrednictwem graczy, którzy w ten sposób będą promować markę oraz publikację wyników, a także możliwość ich porównywania. Najważniejszym elementem jest gra i przyjemność grającego, a reklama zawsze musi stać na drugim miejscu.

Wobec powyższego, bez wątpienia wprowadzenie informacyjnych gier planszowych w kampaniach informacyjnych oraz promocyjno-reklamowych prowadzonych przez  instytucje, korporacje, samorządy i instytucje kultury, będzie korzystne dla skutecznej realizacji tych działań. Dostrzegając zmiany w istocie marketingu i podążając za zmianami rynkowymi, istotne jest wykorzystanie potencjału, jaki daje stosowanie gier w promowaniu marki. Potencjalnemu klientowi można zaoferować nie tylko folder i ulotki reklamowe, lecz także swoiste „zanurzenie się w doświadczeniu”, dając mu do ręki grę związaną z przedmiotem prowadzonej dzielności.

Gry Informacyjne mogą mieć zastosowanie nie tylko dla Klienta Zewnętrznego ale też mogą w sposób istotny wspomóc pełnienie funkcji informacyjnych w samej instytucji. Gry z powodzeniem można stosować na spotkaniach integracyjnych, ponieważ pomagają one budować więzi społeczne i jak wiadomo „ludzi, którzy grają z nami w gry, lubimy bardziej” . Wprowadzenie gier w bieżącej działalności instytucji można potraktować jako „rozwiązywanie problemu, do którego podchodzimy jak do zabawy”. Gry biznesowe kierowane do instytucji już obecnie są użytecznym elementem szkoleń pracowniczych, oferując zabawę w rozwiązywanie złożonych problemów i skutecznie motywując pracowników do uczenia się oraz doskonalenia umiejętności.

Gry w aspekcie korporacyjnym mogą mieć także zastosowanie jako wzbogacenie samego produktu o dodatkowe elementy atrakcyjne dla odbiorców. Ważne jest by podkreślić że gry są oddzielone od codzienności w aspekcie czasu i miejsca. Za przeniesienie gracza w inną rzeczywistość odpowiada złożona struktura narracyjna, wspomagana przez fizyczne (a czasem wirtualne) atrybuty — przedmioty właściwe dla gry, takie jak pionki, figury szachowe, kapsle itp., którym nadajemy wartość wyższą, niż mają w rzeczywistości.

Wszystko to oznacza, że rozwiązania zastosowane w grach informacyjnych stanowią nowatorską metodę wprowadzania różnych działań, gdzie mechanizmy gry poddaje się takim dostosowaniom do warunków konkretnej firmy lub odbiorcy (klienta), że gra pozwala na sprawdzanie umiejętności lub kompetencji pracowników, skłania ich lub odwodzi od określonych zachowań, czy też prowokuje decyzje zakupowe klientów.

Zdaniem osób profesjonalne zajmujących się tematyką gier (w tym m.in. Wojciecha Pijanowskiego) pomimo ogromnej ilości wydawanych obecnie tytułów gier „Nadal jesteśmy na etapie kapitalistycznego Monopoly”. Gra ta z pewnością jest ważnym zjawiskiem kulturalnym i socjologicznym. „Monopoly” – to pierwsza gra, w której fikcyjne pieniądze są elementem gry, pierwsza gra wyrażająca w pełni i bez ogródek realia, w których powstała. „Monopoly” – jak uprzednio gra w „Gęś” – to gra, która obrosła już w setki gier-naśladowców, swoista gra-dyrygent innych gier w XX wieku. Jak dotąd, biorąc pod uwagę temat, a nie mechanizm gry – „Monopol” jest ostatnim etapem rozwoju w historii gier. Potwierdzeniem tego jest ilość wydanych egzemplarzy gry. Jak podaje portal geex.x-kom.pl do 1974 roku wydrukowano 80 milionów egzemplarzy gry, co stawia ją, biorąc pod uwagę popularność, obok szachów i warcabów, w sposób znaczący wyprzedzając wszystkich następców. Sprzedaż i popularność gry dziś nadal nie słabnie czego dowodem jest obecności tego tytułu niemal w każdym sklepie zabawkowym i to w kilku odmiennych odsłonach. Co będzie dalej?

Dziś mówi się że jesteśmy u progu społeczeństwa Informacyjnego w związku z tym wydaje się istotne opracowanie gry lub systemu gier który będzie utożsamiany z wartością informacji  czy jako takie mamy już grę która utożsamiana jest z wartością informacji? 

Potwierdzają to liczni współcześni znani teoretycy komunikowania się i środków masowego przekazu np. Marshall McLuhan wymienia „grę” jako środek masowego przekazu na równi z prasą, książką czy pieniądzem. Korelacja pomiędzy środkami masowego przekazu, a grami jest w pełni dostrzegana także przez innych wybitnych teoretyków zajmujących się tematem. W tym kontekście warto przybliżyć pojęcie społeczeństwa informacyjnego.

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo w którym towarem jest informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Dla naszej epoki przewiduje się dalszy rozwój usług związanych z przesyłaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem informacji (w skrócie 3P). Już dziś w społeczeństwach rozwiniętych w branży 3P pracuje około 80% populacji.

 Biorąc pod uwagę opisane powyżej wyzwania opracowałem autorski system gier Vistulian.

Co to jest autorski System Vistulian?

System Informacyjny „Vistulian” jest środkiem masowego przekazu, łączącym w sobie cechy tradycyjnego przekazu, jak książka, prasa, portal informacyjny – oraz grę (grę Informacyjną: karcianą, planszową, planszowo karcianą). Dzięki temu połączeniu system Vistulian – wychodzi poza utarte schematy klasycznych gatunków mediów oraz konwergencji pomiędzy tymi środkami przekazu. Wzmacnia ten przekaz na zasadzie synergii poprzez rozwinięcie takich elementów jak: grywalizacja, grywalność oraz kolekcjonerstwo. Grywalizacja jest to połączenie relacji społecznych np. współzawodnictwa w ramach mechanik gier.

Vistulian nie jest grą samą w sobie. System Vistulian jest warstwą elementów do budowy gier planszowych, karcianych i planszowo-karcianych. Umożliwia prostą adaptację niemal każdej istniejącej gry do gry Informacyjnej na zasadzie podobnej do tali tradycyjnych kart.

System Vistulian pozwala na przekazanie i archiwizowanie dużych zasobów informacji na kolekcjonerskich planszach do gry oraz na kolekcjonerskich kartach do gry. Karty dają odniesienie do artykułów, mogących obejmować również zapis: audio, video, grafiki, jak również tłumaczenia samych artykułów na inne języki.

Gry Informacyjne, realizowane w Systemie Vistulian, to otwarty zbiór elementów do budowania gier umożliwiający tworzenie nowych rozwiązań w grach jak i adaptację już istniejących gier.


 

Zastosowanie Systemu Vistulian

System Informacyjny Vistulian dedykowany jest przede wszystkim dla czterech rodzajów podmiotów (mogących pełnić rolę dostawcy treści oraz koordynatora lokalnego gry):

Media Lokalne (regionalne): w ramach bezpłatnej gazety lokalnej – System Vistulian rozpoczyna kolportaż planszy do gry. Tradycyjne media (lokalny operator) umożliwiają: archiwizację bieżących wydarzeń, przedstawianie lokalnej historii oraz promocję lokalnych przedsiębiorców czy aktualnych wydarzeń – w formie kart do pobrania ze strony lokalnego operatora gry. W wyniku tego cała wartość przekazu jest skomponowana w postaci lokalnej, dedykowanej gry planszowej.

Jednostki Samorządu TerytorialnegoSystem Vistulian, podobnie jak w przypadku lokalnych mass-mediów, występuje w postaci: dedykowanej gry planszowej, zbiorów karcianych czy pojedynczej karty. Umożliwia stworzenie spójnej koncepcji lokalnej promocji miast czy regionów.

Instytucje Kultury: dedykowana gra planszowa wraz z talią kart lub pojedynczą kartą – ukierunkowane są na prezentację: zbiorów, dorobku, wystaw, publikacji, wydarzeń (aktualnych i historycznych). Tworzą zazwyczaj grę pudełkową + dodatki dla wystaw czasowych.

Przedsiębiorstwa – dedykowana gra planszowa wraz z kartami lub pojedynczą kartą, przygotowaną do publikacji w formie: prezentacji infrastruktury, przynależnej do podmiotu, produktów i usług firmy.

System umożliwia zastosowanie go również do nietypowych zadań dla innych form przekazu: wydanie książki (gdzie rozdziały stanowiłyby karty artefaktów, dodatkowo uzupełnione o multimedia, dostępne na stronie wydawcy); leksykon (np. znaczków pocztowych czy plakatów, gdzie poszczególne karty stanowią odzwierciedlenie poszczególnych serii lub zbiorów).

Odbiorcami Systemu Vistulian są osoby w wieku od 4 lat, niekoniecznie posługujące się telefonem komórkowym. Wymóg użytkowania smartfonu uwarunkowany jest ze względu na rozszerzony dostęp do treści dostępnych przy wykorzystaniu QR kodów, zawartych na kartach, planszy do gry oraz wszelkich materiałach, umieszczonych w ramach struktury Systemu Vistulian. Telefon komórkowy nie jest natomiast konieczny do realizacji samej rozgrywki – chyba że jako wirtualna kostka do gry. Posiadanie smartfonu jest wskazane dla bezpośredniego odbiorcy (np. pracownika firmy) – nie dla przypadkowego uczestnika gry (np. dziecka).

Planowany rozwój Systemu Vistulian jest ukierunkowany na udostępnianie publikowanych kart na stronach partnerów Systemu oraz zbiorczo – na wspólnej stronie projektu vistulian.pl / vistulian.com (katalogu dostępnych kart – w 7. kategoriach). System docelowo pozwoli również na wprowadzanie do obiegu kart i ich zawartości, tworzonych przez samych czytelników / graczy na stronach lokalnych koordynatorów. Komunikacja dwukierunkowa, gdzie dedykowany odbiorca staje się również nadawcą informacji, tworząc w ten sposób zmaterializowany System portalu społecznościowego – pozwalający użytkownikom jednocześnie na urozmaicenie rozgrywki w przypadku gry planszowo-karcianej, jak również na czynne zaangażowanie się w wymianę istotnych treści informacyjnych dla lokalnej społeczności czy kręgów zainteresowań.

Vistulian Optima:

przykładem tego rozwiązania jest zastosowanie Systemu Vistulian w gazecie lokalnej, gdzie do każdego publikowanego artykułu jest umieszczana karta do gry, w wyniku czego można uzyskać spójną koncepcję promocji dla ośrodków miejskich, promocji wybranej branży, media lokalne lub korporacja. Przykładowym zastosowaniem Vistulian Optima jest redakcja Kuriera Praskiego jako koordynatora dla Pragi Południe i Pragi Północ.

Atutami modelu Vistulian Optima są:

Kolekcjonerskie karty – które mogą promować: obiekty, wydarzenie, obszary miasta, postacie z życia miasta i jego historii.

Karty i Plansza – są częścią większej, spójnej promocji w Warszawie (na przykładzie realizacji na łamach Kuriera Praskiego); w większej ilości – mogą stać się grą planszową. To także: nowatorski i niezwykły program lojalnościowy dla Twoich klientów; to wciągnięcie do gry wszystkich lokalnych grup przedsiębiorców, działaczy społeczno-samorządowych oraz lokalnej młodzieży. Wypadkowa tego działania – to w efekcie realizacja spójnej promocji Warszawy przez każdego jej mieszkańca.

Model System Vistulian Optima – oparty jest na: tzw. Umowie społecznej.

Cel ten jest realizowany poprzez karty z kontaktem i/lub ciekawostką, wraz z informacją .

Głównym celem Systemu Vistulian Optima na łamach Kuriera Praskiego – jest aktywne informowanie mieszkańców o sprawach lokalnych, wkład w misję edukacyjną oraz inne działania, wspierające integrację społeczną i prospołeczne zachowania.

Przykładowy mechanizm rozgrywki Vistulian Optima w grze Redakcja – jest oparty na scenariuszu, gdzie użytkownicy wcielają się w postacie redaktorów tradycyjnych środków przekazu (prasa, radio, telewizja), lokalnych przewodników lub gazet. Gracze mają za zadanie: przygotowanie autorskich publikacji na podstawie już pozyskanych kart. System gry ma charakter modułowy – rozgrywkę można dowolnie rozbudowywać o karty z różnych publikacji.

Im większą ilością kart dysponują gracze, tym gra staje się atrakcyjniejsza. Istotne przy tym jest to, że karty były przez graczy „zdobywane”, dzięki czemu podczas rozgrywki gracze mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami ze zdobycia karty, jak i np. z korzystania z usługi u konkretnego lokalnego przedsiębiorcy, od którego gracz otrzymał daną kartę, udzielając mu tym samym rekomendacji.

Redakcja To gra kooperacyjna, która przekazuje m.in., że: jedna informacja jest nieistotna dla jednego gracza – a dla innego może być kluczowa dla całej rozgrywki. W tej grze wykorzystuje się wszystkie parametry, umieszczone na kartach.

  • pierwszy parametr z kart – stanowi o długości przekazu (ilość znaków, czas antenowy);
  • parametr drugi – o wartości niematerialnej (takie, jak: prestiż, aktualność);
  • parametr trzeci – jest czynnikiem ekonomicznym;
  • wartość – to suma parametru dwa i trzy – ta decyduje o zwycięstwie.
  • Numer karty, łączący w sobie numer artykułu, z jakim karty są powiązane;
  • karty używane w grze – podzielone są na kategorie: zagadki, artefakty, obiekty, obszary, przewodnicy (ludzie), reklamy, wydarzenia.

Głównym założeniem Systemu Vistulian – jest rozpowszechnianie najważniejszych Lokalnych informacji w formie kolekcjonerskich kart do gry, wraz z dołączoną planszą, przedstawiającą mapę obszaru dziania.

Jest to typowa gra informacyjna planszowo-karciana: gracze zagrywają kartami w celu zapisania informacji, gra toczy się o informację (informacja jest towarem).

Kurier Praski