zastosowania Systemu Vistulian

Zastosowanie Systemu Vistulian

System Informacyjny Vistulian dedykowany jest przede wszystkim dla czterech rodzajów podmiotów (mogących pełnić rolę dostawcy treści oraz koordynatora lokalnego gry):

Media Lokalne (regionalne): w ramach bezpłatnej gazety lokalnej – System Vistulian rozpoczyna kolportaż planszy do gry. Tradycyjne media (lokalny operator) umożliwiają: archiwizację bieżących wydarzeń, przedstawianie lokalnej historii oraz promocję lokalnych przedsiębiorców czy aktualnych wydarzeń – w formie kart do pobrania ze strony lokalnego operatora gry. W wyniku tego cała wartość przekazu jest skomponowana w postaci lokalnej, dedykowanej gry planszowej.

Jednostki Samorządu TerytorialnegoSystem Vistulian, podobnie jak w przypadku lokalnych mass-mediów, występuje w postaci: dedykowanej gry planszowej, zbiorów karcianych czy pojedynczej karty. Umożliwia stworzenie spójnej koncepcji lokalnej promocji miast czy regionów.

Instytucje Kultury: dedykowana gra planszowa wraz z talią kart lub pojedynczą kartą – ukierunkowane są na prezentację: zbiorów, dorobku, wystaw, publikacji, wydarzeń (aktualnych i historycznych). Tworzą zazwyczaj grę pudełkową + dodatki dla wystaw czasowych.

Przedsiębiorstwa – dedykowana gra planszowa wraz z kartami lub pojedynczą kartą, przygotowaną do publikacji w formie: prezentacji infrastruktury, przynależnej do podmiotu, produktów i usług firmy.

System umożliwia zastosowanie go również do nietypowych zadań dla innych form przekazu: wydanie książki (gdzie rozdziały stanowiłyby karty artefaktów, dodatkowo uzupełnione o multimedia, dostępne na stronie wydawcy); leksykon (np. znaczków pocztowych czy plakatów, gdzie poszczególne karty stanowią odzwierciedlenie poszczególnych serii lub zbiorów).

Odbiorcami Systemu Vistulian są osoby w wieku od 4 lat, niekoniecznie posługujące się telefonem komórkowym. Wymóg użytkowania smartfonu uwarunkowany jest ze względu na rozszerzony dostęp do treści dostępnych przy wykorzystaniu QR kodów, zawartych na kartach, planszy do gry oraz wszelkich materiałach, umieszczonych w ramach struktury Systemu Vistulian. Telefon komórkowy nie jest natomiast konieczny do realizacji samej rozgrywki – chyba że jako wirtualna kostka do gry. Posiadanie smartfonu jest wskazane dla bezpośredniego odbiorcy (np. pracownika firmy) – nie dla przypadkowego uczestnika gry (np. dziecka).

Planowany rozwój Systemu Vistulian jest ukierunkowany na udostępnianie publikowanych kart na stronach partnerów Systemu oraz zbiorczo – na wspólnej stronie projektu vistulian.pl / vistulian.com (katalogu dostępnych kart – w 7. kategoriach). System docelowo pozwoli również na wprowadzanie do obiegu kart i ich zawartości, tworzonych przez samych czytelników / graczy na stronach lokalnych koordynatorów. Komunikacja dwukierunkowa, gdzie dedykowany odbiorca staje się również nadawcą informacji, tworząc w ten sposób zmaterializowany System portalu społecznościowego – pozwalający użytkownikom jednocześnie na urozmaicenie rozgrywki w przypadku gry planszowo-karcianej, jak również na czynne zaangażowanie się w wymianę istotnych treści informacyjnych dla lokalnej społeczności czy kręgów zainteresowań.

Vistulian Optima:

przykładem tego rozwiązania jest zastosowanie Systemu Vistulian w gazecie lokalnej, gdzie do każdego publikowanego artykułu jest umieszczana karta do gry, w wyniku czego można uzyskać spójną koncepcję promocji dla ośrodków miejskich, promocji wybranej branży, media lokalne lub korporacja. Przykładowym zastosowaniem Vistulian Optima jest redakcja Kuriera Praskiego jako koordynatora dla Pragi Południe i Pragi Północ.

Atutami modelu Vistulian Optima są:

Kolekcjonerskie karty – które mogą promować: obiekty, wydarzenie, obszary miasta, postacie z życia miasta i jego historii.

Karty i Plansza – są częścią większej, spójnej promocji w Warszawie (na przykładzie realizacji na łamach Kuriera Praskiego); w większej ilości – mogą stać się grą planszową. To także: nowatorski i niezwykły program lojalnościowy dla Twoich klientów; to wciągnięcie do gry wszystkich lokalnych grup przedsiębiorców, działaczy społeczno-samorządowych oraz lokalnej młodzieży. Wypadkowa tego działania – to w efekcie realizacja spójnej promocji Warszawy przez każdego jej mieszkańca.

Model System Vistulian Optima – oparty jest na: tzw. Umowie społecznej.

Cel ten jest realizowany poprzez karty z kontaktem i/lub ciekawostką, wraz z informacją .

Głównym celem Systemu Vistulian Optima na łamach Kuriera Praskiego – jest aktywne informowanie mieszkańców o sprawach lokalnych, wkład w misję edukacyjną oraz inne działania, wspierające integrację społeczną i prospołeczne zachowania.

Przykładowy mechanizm rozgrywki Vistulian Optima w grze Redakcja – jest oparty na scenariuszu, gdzie użytkownicy wcielają się w postacie redaktorów tradycyjnych środków przekazu (prasa, radio, telewizja), lokalnych przewodników lub gazet. Gracze mają za zadanie: przygotowanie autorskich publikacji na podstawie już pozyskanych kart. System gry ma charakter modułowy – rozgrywkę można dowolnie rozbudowywać o karty z różnych publikacji.

Im większą ilością kart dysponują gracze, tym gra staje się atrakcyjniejsza. Istotne przy tym jest to, że karty były przez graczy „zdobywane”, dzięki czemu podczas rozgrywki gracze mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami ze zdobycia karty, jak i np. z korzystania z usługi u konkretnego lokalnego przedsiębiorcy, od którego gracz otrzymał daną kartę, udzielając mu tym samym rekomendacji.

To gra kooperacyjna, która przekazuje m.in., że: jedna informacja jest nieistotna dla jednego gracza – a dla innego może być kluczowa dla całej rozgrywki. W tej grze wykorzystuje się wszystkie parametry, umieszczone na kartach.

  • pierwszy parametr z kart – stanowi o długości przekazu (ilość znaków, czas antenowy);
  • parametr drugi – o wartości niematerialnej (takie, jak: prestiż, aktualność);
  • parametr trzeci – jest czynnikiem ekonomicznym;
  • wartość – to suma parametru dwa i trzy – ta decyduje o zwycięstwie.
  • Numer karty, łączący w sobie numer artykułu, z jakim karty są powiązane;
  • karty używane w grze – podzielone są na kategorie: zagadki, artefakty, obiekty, obszary, przewodnicy (ludzie), reklamy, wydarzenia.

Głównym założeniem Systemu Vistulian – jest rozpowszechnianie najważniejszych Lokalnych informacji w formie kolekcjonerskich kart do gry, wraz z dołączoną planszą, przedstawiającą mapę obszaru dziania.

Jest to typowa gra informacyjna planszowo-karciana: gracze zagrywają kartami w celu zapisania informacji, gra toczy się o informację (informacja jest towarem).

Kurier Praski